Wybierz język / Select language:flaga_plflaga_gbflaga_gmflaga_spflaga_ruflaga_frflaga_arflaga_chflaga_hrflaga_prflaga_it
JEAHAWAH - יהוה – cztery hebrajski litery będące imieniem biblijnego Boga zwane także tetragramem. Według Shirmana Stoone’a w tłumaczeniu dosłownym << Niech się stanie Miłość >>, co jak twierdzi i opisuje w książce pt. „Dzieci Babilonu”, wynika z zapisu imienia w języku starohebrajskim piktograficznym (obrazkowym). Błędnie odczytywane jako Jahwe, Jehowa lub Ieue. We współczesnej religii żydowskiej niewymawiane w ogóle (wbrew biblijnym nakazom) i zastąpione słowami Adonaj (Pan) lub Ha -szem (To imię). Jak twierdzi Shirman Stoone konstrukcyjnie JEAHAWAH to 26 Boskich Duchów ( 13 ELOHIM, 13 SAMAEL ), plus boskie przymioty takie jak: wszechmoc, wieczność (bez początku i końca), najwyższa wartość we wszechświecie (Miłość), zazdrość o kogoś, kto należy do niego (o Miłość stworzenia do Stwórcy – „ o Miłość i oddawanie czci innym bogom”), wrażliwość na zło. W rzeczywistości to Bóg jedyny i przyczyna wszystkiego.

Aby zobaczyć więcej: Kliknij tutaj

ZAMKNIJ

ELOHIM ( אֱלֹהִים ) – pojęcie biblijne z języka hebrajskiego . Dosłownie Boskie Duchy (ELOH << Boski Duch >> + << IM końcówka liczby mnogiej >>). Nazywany także DUCHEM ŚWIĘTYM. Według Shirmana Stoone’a ELOHIM, to dobre oblicze biblijnego Boga JEAHAWAH - יהוה ( Dobry Bóg ), składające się z 13 Duchów i cech właściwych przyporządkowanych Bogu. Przy czym pierwszy z Duchów, Duch Miłości jest przyczynę powstania pozostałych 12 -tu. W Biblii hebrajskiej występuje ok. 2700 razy. To ELOHIM tworzy dobre światy, istoty i życia. Nie można go jednak uznać za całkowity obraz Boga, ponieważ JEAHAWAH w swojej strukturze ma także przeciwności do ELOHIM zwane SAMAEL.

ZAMKNIJ

SAMAEL ( סמאל ) – najprawdopodobniej z hebrajskiego lub aramejskiego dosł. Zatruty Bóg. Jak twierdzi Shirman Stoone to 13 Boskich Duchów przeciwnych do ELOHIM. W strukturze Boga JEAHAWAH יהוה duchy SAMAEL są nieaktywne (uśpione). Jedynie istota stworzona przez Boga ( na Jego podobieństwo – duchowe ) jest zdolna uaktywnić Duchy SAMAEL. Taką pierwszą istotą jak podaje Biblia był Anioł odstępca, którego Biblia nazywa Szatanem (Satanael). Konsekwencje tego czynu odczuwalne są we wszystkich światach, światów. Duchy SAMAEL mają zdolność niszczenia ELOHIM i odwrotnie. Stąd nadal trwa walka „dobra ze złem”. Jak podaje tradycja żydowska to właśnie w biblijnym Raju człowiek został nakłoniony przez anioła Satanaela do popełnienia przestępstwa wobec Boga - do grzechu. Od tego momentu człowiek porusza się w kręgu zarówno dobra jak i zła.

ZAMKNIJ

MIŁOŚĆ - KREATOR, TWÓRCA MIŁOŚCI - ELOHIM
WSZECHMOCNY, WIECZNY, NAJWYŻSZA WARTOŚĆ WE WSZECHŚWIECIE, ZAZDROŚĆ O KOGOŚ KTO NALEŻY DO NIEGO, WRAŹLIWOŚĆ NA ZŁO

ELOHIM

(Duch Święty)

 1. DUCH MIŁOŚCI
 2. DUCH RADOŚCI
 3. DUCH POKOJU
 4. DUCH CIERPLIWOŚCI
 5. DUCH UPRZEJMOŚCI
 6. DUCH DOBROCI (DOBREGO SERCA)
 7. DUCH WIERNOŚCI
 8. DUCH ŁAGODNOŚCI
 9. DUCH OPANOWANIA
 10. DUCH SKROMNOŚCI
 11. DUCH MIŁOSIERDZIA
 12. DUCH MĄDROŚCI
 13. DUCH SPRAWIEDLIWOŚCI
VS
Kliknij tutaj

SAMAEL

(Szatan - przeciwnik)

 1. DUCH NIENAWIŚCI
 2. DUCH SMUTKU
 3. DUCH WOJNY
 4. DUCH NIECIERPLIWOŚCI
 5. DUCH AROGANCJI
 6. DUCH CZYNIENIA ZŁA
 7. DUCH ZDRADY
 8. DUCH AGRESJI
 9. DUCH PORYWCZOŚCI
 10. DUCH PYCHY
 11. DUCH BRAKU LITOŚCI
 12. DUCH BEZMYŚLNOŚCI
 13. DUCH NIESPRAWIEDLIWOŚCI

WIZJA DUCHOWEGO OBRAZU BIBLIJNEGO BOGA. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA LINK

Copyright @ since 2016. Wykonał: Radosław Hirski